Main Bagek / Bage’an Permainan Tradisional Masyarakat Sasak

Main Bagek / Bage’an Permainan Tradisional Masyarakat Sasak
Main Bagek / Bage’an Permainan Tradisional Masyarakat Sasak | Permainan dengan menggunakan tulang asam. Dua belah pihak yang bermain mengeluarkan biji asam yang sama jumlahnya, kemudian dimasukkan ke dalam lubang yang sudah dibuat berbentuk silinder dengan kedalaman sesuai keinginan atau jumlah biji asam yang dikeluarkan. Untuk memulai pertandingan kedua belah pihak melakukan undian. 
Pihak yang menang akan melakukan pukulan ke seluruh biji asam yang terdapat dalam lubang silinder dengan biji asam yang lebih besar sebagai katu’. Jika katu’ dapat mengeluarkan biji asam di dalam silinder sedangkan katu’ tertinggal di dalam silinder, maka seluruh asam yang ada dalam silinder boleh diambil.


LIKE JULUK METON....!

Posting Komentar

1 Komentar